Giới thiệu

Đài PT-TH Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Sơn La, có nhiệm vụ sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình địa phương; tiếp sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ khác do tỉnh giao.

- Giấy phép hoạt động truyền hình: số 1365/GP-BTTTT ngày 23/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền hình số 410/GP-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền hình số 158/GP-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Giấy phép hoạt động phát thanh: số 1364/GP-BTTTT ngày 23/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh số 411/GP-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet: Số 39/GP-TTĐT ngày 10/9/2014 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

- Giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh: số 418/GP-BTTTT ngày 27/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bảng vàng thành tích:

- Năm 2006, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số: 68/KT-CT, ngày 24 tháng 01 năm 2007).
- Năm 2007 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (Quyết định số: 389/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2008; được tặng Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam (Quyết định số 2080/ QĐ- THVN (31/12/2007).
- Năm 2008 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 175/QĐ-UBNDN, ngày 14 tháng 1 năm 2009); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La, (Quyết định số: 1238/QĐ-UBND 12/5/2008); Quyết định số: 2917/QĐ-UBND (24/11/2008).
- Năm 2009 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 3520/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2009); được tặng: Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Quyết định số:34/QĐ-THVN (10/01/2009); Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam, Quyết 35/QĐ-THVN (10/1/2009); Bằng khen của Tỉnh ủy Sơn La, Quyết định số: 887-QĐ/TU (20/9/2009); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La, Quyết định số: 1976/QĐ-UBND (17/7/2009), Quyết định số: 3127/QĐ-UBND (20/11/2009), Quyết định số: 3506/QĐ-UBND (24/12/2009).
- Năm 2010 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 573/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 3 năm 2011); được tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 623/QĐ-TTg (10/5/2010); Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số: 2474/QĐ-BTNMT(24/12/2010); Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Quyết định số: 1505/QĐ-THVN (25/12/2010); Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam, Quyết định số 26/QĐ-THVN (1/1/2010); 124/QĐ-THVN (4/2/2010); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La: (Quyết định số: 3400/QĐ-UBND 31/12/2010).
- Năm 2011 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 466/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2012) được tặng: Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quyết định số 247/QĐ-BTT (28/02/2011).
- Năm 2012 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 216/QĐ-BTTTT, ngày 11/3/2013); Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số: 1138/QĐ-CTN, ngày 6/8/2012);

- Năm 2013 được Trung ương hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập (Quyết định số 09/QĐ-KHVN, ngày 06/01/2014)
- Năm 2014 được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 03/3/2015)
- Năm 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 29/2/2016); Bộ Thông tin và Truyền Thông tặng Bằng khen (Quyết định số 302/QĐ-BTTT, ngày 07/3/2016); Bộ Nông nghiệp tặng Bằng khen (Quyết định số 1199/QĐ-BNN-TCCB, ngày 07/4/2016).

GIÁM ĐỐC CÁC THỜI KỲ
 
Họ và tên Chức vụ Thời kỳ
Quàng Đôn
Cầm Bính
Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
Phạm Tân
Mai Văn Lành
Lã Minh Tuấn
Giám đốc
Giám đốc
Quyền Giám đốc
Giám đốc
Giám đốc
Giám đốc
Giám đốc
1977-1978
1978-1990
1990-1992
1992-1996
1996-2007
2007-2014
Từ 2014 - nay

CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC THỜI KỲ
Họ và tên Chức vụ Thời kỳ
Mùi Kim Phó Giám đốc 1979-1983
Sa Đức Thoa Phó Giám đốc 1979-1994
Sa Ngọc Úy Phó Giám đốc 1983-2001
Nguyễn Chiến Thắng Phó Giám đốc 1998-2008
Cao Minh Châu Phó Giám đốc 1999-2011
Và A Vừ Phó Giám đốc 2008 – 2017
Cà Văn Ón Phó Giám đốc Từ 2011 – nay
Lê Thị Hiền Phó Giám đốc Từ 2013 - nay
BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc - Tổng biên tập:                                LÃ MINH TUẤN
Điện thoại:                                                         0212.3853912
 
Phó giám đốc - Phó tổng 
biên tập :                   LÊ THỊ HIỀN
Điện thoại:                                                         0212.3757868
 
 
Phó giám đốc
 -  Phụ trách kỹ thuật:                  CÀ VĂN ÓN
Điện thoại:                                                         0212.3856212

 
CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Tiếp công dân:
Điện thoại:                                                         0212.3858007


Trung tâm phát sóng:
Điện thoại:                                                          0212.3852027

Phòng Tổ chức - Hành Chính:                         Trưởng phòng: ĐÀO THỊ NGỌC DUNG
Điện thoại:                                                           0212.3856210

Phòng Truyền Hình:                                        Trưởng phòng: ĐÀM XUÂN PHƯƠNG
Điện thoại:                                                           0212.3856813

Phòng Phát Thanh:                                         Trưởng phòng: NGUYỄN HỮU NGÂN
Điện thoại:                                                           0212.3855692

Phòng Tiếng Dân tộc:                                     Trưởng phòng: QUÀNG HỒNG CHIẾN
Điện thoại:                                                           0212.3856214

Phòng Văn Nghệ & Giải trí:                              Trưởng phòng: LÒ THỊ CHIÊNG
Điện thoại:                                                           0212.3856713

Phòng Kỹ thuật & Công nghệ:                         Trưởng phòng: Trần Văn Chiến
Điện thoại:                                                           0212.3856211Địa chỉ liên hệ:                                                   Tổ 1, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Điện thoại:                                                            0212.3850143 - 0212.3759456
Fax:                                                                      0212.3853559
Email:                                                                  
daiptthsonla@gmail.com

 

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La. Giấy phép thiết lập số: 39/GP-TTĐT cấp ngày 10/9/2014

Trụ sở: Tổ 01, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212 3850143 0212.3759456 - Fax: 0212 3853559- Email: dptth@sonla.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Sonlatv.vn" khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

Thống kê truy cập

Số người đang xem: 735

Số lượt người xem: 1.402.235