Giới thiệu

Đài PT-TH Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Sơn La, có nhiệm vụ sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình địa phương; tiếp sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ khác do tỉnh giao.

  • Giấy phép hoạt động Phát thanh: Giấy phép số 1364/GP-BTTT ngày 23/8/2011 của Bộ TT&TT cấp; Giấy phép sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh số 411/GP-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ TT&TT.
  • Giấy phép hoạt động truyền hình: số 1365/GP-BTTT ngày 23/8/2011 của Bộ TT&TT cấp; Giấy phép sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động truyền hình số 410/GP-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ TT&TT.
  • Giấy phép trang thông tin điện tử: Giấy phép số 39/GP-TTĐT do Bộ Thông tin-Truyền thông cấp
  • Giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh: Giấy phép số 418/GP-BTTT ngày 27/8/2015 của Bộ TT&TT cấp.

Bảng vàng thành tích:
- Năm 2006, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số: 68/KT-CT, ngày 24 tháng 01 năm 2007).
- Năm 2007 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (Quyết định số: 389/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2008; được tặng Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam (Quyết định số 2080/ QĐ- THVN (31/12/2007).
- Năm 2008 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 175/QĐ-UBNDN, ngày 14 tháng 1 năm 2009); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La, (Quyết định số: 1238/QĐ-UBND 12/5/2008); Quyết định số: 2917/QĐ-UBND (24/11/2008).
- Năm 2009 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 3520/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2009); được tặng: Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Quyết định số:34/QĐ-THVN (10/01/2009); Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam, Quyết 35/QĐ-THVN (10/1/2009); Bằng khen của Tỉnh ủy Sơn La, Quyết định số: 887-QĐ/TU (20/9/2009); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La, Quyết định số: 1976/QĐ-UBND (17/7/2009), Quyết định số: 3127/QĐ-UBND (20/11/2009), Quyết định số: 3506/QĐ-UBND (24/12/2009).
- Năm 2010 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 573/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 3 năm 2011); được tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 623/QĐ-TTg (10/5/2010); Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số: 2474/QĐ-BTNMT(24/12/2010); Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Quyết định số: 1505/QĐ-THVN (25/12/2010); Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam, Quyết định số 26/QĐ-THVN (1/1/2010); 124/QĐ-THVN (4/2/2010); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La: (Quyết định số: 3400/QĐ-UBND 31/12/2010).
- Năm 2011 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 466/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2012) được tặng: Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quyết định số 247/QĐ-BTT (28/02/2011).
- Năm 2012 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 216/QĐ-BTTTT, ngày 11/3/2013); Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số: 1138/QĐ-CTN, ngày 6/8/2012);
- Năm 2013 được tặng Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam (Quyết định số 09/QĐ-KHVN ngày 06/01/2014);
- Năm 2014 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 03/3/2015);
- Năm 2015 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 29/02/2016); Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 302/QĐ-BTTT ngày 07/3/2016); Bằng khen của Ban Chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai (Quyết định số 25/QĐ-TWPCTT ngày 08/4/2016).
- Năm 2016 được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (Quyết định số 1199/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/4/2016).
- Năm 2018 được tặng Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam (Quyết định số 09/QĐ-KHVN ngày 06/01/2014);

GIÁM ĐỐC CÁC THỜI KỲ
 
Họ và tên Chức vụ Thời kỳ
Quàng Đôn
Cầm Bính
Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
Phạm Tân
Mai Văn Lành
Lã Minh Tuấn
Giám đốc
Giám đốc
Quyền Giám đốc
Giám đốc
Giám đốc
Giám đốc
Giám đốc
1977-1978
1978-1990
1990-1992
1992-1996
1996-2007
2007-2014
Từ 2014 - nay

CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC THỜI KỲ
Họ và tên Chức vụ Thời kỳ
Mùi Kim Phó Giám đốc 1979-1983
Sa Đức Thoa Phó Giám đốc 1979-1994
Sa Ngọc Úy Phó Giám đốc 1983-2001
Nguyễn Chiến Thắng Phó Giám đốc 1998-2008
Cao Minh Châu Phó Giám đốc 1999-2011
Và A Vừ Phó Giám đốc 2008 – 2018
Cà Văn Ón Phó Giám đốc Từ 2011 – nay
Lê Thị Hiền
Đàm Xuân Phương
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Từ 2013 - nay
Từ 2019 - nay
BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc - Tổng biên tập:                                LÃ MINH TUẤN
Điện thoại:                                                           02123.853912
 
Phó giám đốc - Phó tổng biên tập :                   LÊ THỊ HIỀN
Điện thoại:                                                            02123.757868
 
Phó giám đốc -  Phó tổng biên tập:                   ĐÀM XUÂN PHƯƠNG
Điện thoại:                                                            02123. 753214
 
Phó giám đốc -  Phụ trách kỹ thuật:                  CÀ VĂN ÓN
Điện thoại:                                                           02123.856212
 
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
 
Tiếp Công dân                                                   0212. 3850143   852027
Phòng Tổ chức - Hành Chính:               Trưởng phòng: ĐÀO THỊ NGỌC DUNG
Điện thoại:                                                      0212. 3856210
Phòng Truyền hình:                                  Trưởng phòng: NGUYỄN HỮU NGÂN 
Điện thoại:                                                      0212. 3757858
Phòng Phát Thanh:                                   P. Trưởng phòng: NGUYỄN NHƯ DŨNG
Điện thoại:                                                      0212. 3855692
Phòng  tiếng dân tộc:                                Trưởng phòng: QUÀNG HỒNG CHIẾN
Điện thoại:                                                       0223. 3851550
Phòng Văn Nghệ & Giải trí:                       Trưởng phòng: LÒ THỊ CHIÊNG
Điện thoại:                                                        0212. 3856713
Phòng Kỹ thuật & Công nghệ:                 Trưởng phòng: TRẦN VĂN CHIẾN
Điện thoại:                                                        0212. 3851437; 3856211
 
Địa chỉ liên hệ:   Tổ 1, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Điện thoại:                                                            0212.3850143
Fax:                                                                       0212.3853559
Email:                                                                   ptthsla@sonla.org.vn

 

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội