PHỤ LỤC BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO NĂM 2018

 
Phụ lục số 01
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 237/QĐ-PTTH ngày 20/12/2017 của Đài PT-TH Sơn La)
 
 
 
 

I. TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH:
1. Sản phẩm hàng hoá:
 
TT Thời gian Chương trình QC Đơn giá
10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
1 5h45-12h00 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1,150,000 1,730,000 2,200,000 2,880,000
    Trước, sau phim truyện 1,260,000 1,890,000 2,410,000 3,150,000
    Giữa phim truyện 1,360,000 2,100,000 2,620,000 3,410,000
2 12h00-15h00 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1,260,000 1,890,000 2,410,000 3,150,000
    Trước, sau phim truyện 1,360,000 2,100,000 2,620,000 3,410,000
    Giữa phim truyện 1,470,000 2,200,000 2,830,000 3,670,000
3 15h00-18h55 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1,360,000 2,100,000 2,620,000 3,410,000
    Trước, sau phim truyện 1,470,000 2,200,000 2,830,000 3,670,000
    Giữa phim truyện 1,570,000 2,360,000 2,990,000 3,930,000
4 18h55-23h30 Trước thời sự VTV 1,680,000 2,520,000 3,150,000 4,200,000
    Sau thời sự VTV 1,890,000 2,830,000 3,570,000 4,720,000
    Sau thời sự STV 1,680,000 2,520,000 3,150,000 4,200,000
    Trước, sau phim  truyện 1,780,000 2,670,000 3,360,000 4,460,000
    Giữa phim truyện 2,100,000 3,150,000 3,990,000 5,250,000
    Trước, sau CM, chuyên đề và các chương trình khác 1,570,000 2,360,000 2,990,000 3,930,000
 
- Quảng cáo có thời lượng dưới 10 giây được tính theo giá quảng cáo 10 giây. 
- Giá quảng cáo được tính theo mức chuẩn 10”, 15”, 20”, 30”, các TVC có thời lượng trên mức chuẩn được tính như sau: 40”=(30+10); 45”=(30+15); 50”=(30+20); 60”=(30+30)…
2. Chạy panel, logo, popup không quá 10” (áp dụng cho tất cả các thời điểm): 300.000 đồng/ lần.
3. Phát phóng sự tự giới thiệu:
Có thời lượng từ 2 phút đến dưới 10 phút, gồm các chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư…của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng tác dụng của sản phẩm, phát sau các chương trình địa phương, không phát sóng trong các chương trình phim và giải trí.
3.1. Phóng sự Truyền hình:
TT Khung giờ Đơn giá Ghi chú
1 5h45-12h00 600.000 đồng/phút
2 12h00-15h00 800.000 đồng/phút
3 15h00-18h55 600.000 đồng/phút
4 18h55-23h30 1.000.000 đồng/phút
 
3.2. Phóng sự Phát thanh:
TT Khung giờ Đơn giá Ghi chú
1 10h30-11h00 300.000 đồng/phút
2 11h30 -12h00 400.000 đồng/phút
3 20h00-20h30 500.000 đồng/phút
4 21h45-22h00 300.000 đồng/phút
 
Khách hàng ký hợp đồng phát sóng Phóng sự tự giới thiệu được áp dụng theo giảm giá chung, nhưng không được cộng doanh số vào doanh số của hợp đồng nguyên tắc quảng cáo dài hạn; đối với những hợp đồng phóng sự tự giới thiệu có tính chất đặc biệt thì mức ưu đãi về giá và giảm giá do Giám đốc Đài quyết định, mức giảm tối đa không quá 50% tổng giá trị hợp đồng.
4. Phát PS tuyên truyền: Thời lượng từ 2 phút đến dưới 30 phút, phát sau các chương trình địa phương:
4.1. Trên sóng Truyền hình:
TT Khung giờ Đơn giá Ghi chú
1 5h45-12h00 300.000 đồng/phút
2 12h00-15h00 400.000 đồng/phút
3 15h00-18h55 500.000 đồng/phút
4 18h55-23h30 600.000 đồng/phút
 
4.2. Trên sóng Phát thanh:
TT Khung giờ Đơn giá Ghi chú
1 10h30-11h00 300.000 đồng/phút
2 11h30 -12h00 500.000 đồng/phút
3 20h00-20h30 600.000 đồng/phút
4 21h45-22h00 300.000 đồng/phút
 
5. Thông tin, thông báo:
- Thông tin, thông báo của các tập thể, cá nhân có tính chất kinh doanh: 500.000đ/ 30 giây.
- Thông tin, thông báo của các tập thể, cá nhân không có tính chất KD: 400.000đ/ 30 giây.
- Cảm tạ; tin buồn; rơi giấy tờ: 300.000/30 giây.
- Tin buồn chỉ phát sóng vào các buổi: 8h, 11h50’, 18h55’, 20h30’( Nội dung phát sóng theo mẫu quy định của Đài).
* Thông báo lời có đúp hình ảnh phát trong chương trình thông báo quảng cáo (+) 150.000đ/hình ảnh/lần.
* Thông tin miễn phí:
- Nhắn tìm trẻ lạc dưới 6 tuổi, Thông tin tìm người tàn tật, người già trên 80 tuổi; Thông tin tìm tung tích nạn nhân; Thông tin hoạt động nhân đạo;
- Tin buồn, lời cảm tạ của người mất là Mẹ Việt Nam anh hùng; Cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa; Thương binh; Cha, mẹ liệt sỹ; Anh hùng lao động; Anh hùng lực lượng vũ trang;
6. Xây dựng băng quảng cáo:
 
1 Xây dựng băng quảng cáo sản phẩm (bao gồm 1 lần phát sóng) 4.000.000/30 giây
2 Lồng tiếng băng quảng cáo truyền hình 300.000/30 giây
 
7. Xây dựng phim, phóng sự, tài liệu:
1 Xây dựng phim phóng sự truyền hình (Thời lượng dưới 25 phút) 1.500.000-2.500.000đ/phút
2 Xây dựng phim phóng sự truyền hình (Thời lượng trên 25 phút) 2.500.000-3.500.000đ/phút
3 Xây dựng phim phóng sự phát thanh (Thời lượng dưới 10 phút) 1.050.000-1.750.000đ/phút
4 Xây dựng phim phóng sự phát thanh (Thời lượng trên 10 phút) 1.750.000-2.450.000đ/phút
 
8. Truyền hình trực tiếp:
- Giá dịch vụ Truyền hình trực tiếp có thời lượng từ 60 phút đến 90 phút/cuộc được tính từ 25.000.000đ/cuộc đến 50.000.000đ/cuộc.
-  Giá ghi hình sẽ được tính bằng 80% giá truyền hình trực tiếp.
-  Nếu chương trình gồm cả phát thanh trực tiếp thì sẽ cộng thêm 50% giá dịch vụ truyền hình trực tiếp.
 
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm cước thuê bao đường truyền (giá thuê bao đường truyền sẽ được tính theo giá Viễn thông)
II. TRÊN SÓNG PHÁT THANH:
 
TT Hình thức thông báo Thời lượng Chương trình Đơn giá
1 Phát băng Quảng cáo 30” Sau chương trình thời sự tiếng Phổ thông 400.000
2 Đọc thông báo, QC 30” Sau chương trình thời sự tiếng Phổ thông 300.000
3 Biên dịch, đọc thông báo bằng tiếng Thái, Mông   Sau chương trình thời sự tiếng Thái, Mông Giới hạn 1 trang A4 600.000
 
III. QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE:
 
TT Vị trí đăng Hình thức đăng Đơn giá/tháng
1 Trang chủ BANER ngang dưới tiêu điểm ( 993x150pixel;< 100Kb) 1.200.000 đ
BANER bên phải ( 310x112pixel;< 50Kb) 600.000 đ
2 Trang thông tin quảng cáo Văn bản tính theo trang A4 500.000 đ
Hình ảnh kèm văn bản tính theo số lượng hình ảnh (tối thiểu 1 tối đa 3 hình ảnh) 700.000 đ
Tính theo đội dài clip (tối thiểu 15s tối đa 3 phút) 1.200.000 đ
3 Link liên kết Đối với các link liên kết đến website của Đối tác 200.000 đ
 
IV. ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG VÀ PHÁT SÓNG THÔNG TIN QUẢNG CÁO:
1. Các đơn vị ký hợp đồng quảng cáo với các Đài phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung thông tin, hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ được phát sóng phải có đủ các điều kiện theo quy định.
3. Thông báo về các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản, phải có xác nhận của địa phương (hoặc bản photo các giấy tờ trên + CMTND)
4. Khách hàng được đăng ký quảng cáo ngoài khung giờ cơ bản trên nếu có nhu cầu.
5. Các đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Sơn La (Doanh nghiệp phải có giấy phép Kinh doanh do các cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Sơn La cấp và không chọn hình thức giảm giá, hoa hồng) khi tham gia thông tin, quảng cáo thì đơn giá được áp dụng bằng 70% đơn giá thông tin, quảng cáo từng thời điểm (Các thông tin quảng cáo thuộc mục 5, khoản I không áp dụng quy định này).
6. Các sản phẩm quảng cáo như băng vệ sinh, giấy vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da…. không quảng cáo vào các giờ 11h50’, 18h55’ và 19h55’ hàng ngày.
7. Không phát sóng quảng cáo trong các chương trình thời sự; chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp.
8. Trường hợp khách hàng muốn thay đổi nội dung thông báo, quảng cáo phải báo ngay cho phòng KH-TV trước 10h (chương trình buổi trưa) trước 15h (chương trình buổi chiều, tối và sáng hôm sau)
9. Những trường hợp không nằm trong quy định này do Giám đốc Đài quyết định, trên cơ sở đề nghị của các phòng chức năng liên quan.
10. Bảng giá trên là bảng giá cơ bản của đài, chưa bao gồm tỷ lệ giảm giá.
11. Quy định này được áp dụng trong năm 2018, các quy định về quảng cáo của Đài trước đây không còn hiệu lực thi hành.
12. Các chính sách về quảng cáo khác mời quý khách liên hệ:
Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 01, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La
Điện thoại:  0212 3856 210; Fax: 02123 857 500

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La. Giấy phép thiết lập số: 39/GP-TTĐT cấp ngày 10/9/2014

Trụ sở: Tổ 01, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212 3850143 0212.3759456 - Fax: 0212 3853559- Email: dptth@sonla.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Sonlatv.vn" khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

Thống kê truy cập

Số người đang xem: 559

Số lượt người xem: 1.397.929