PHỤ LỤC BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO NĂM 2017

 
Phụ lục số 01
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM HÀNG HÓA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 181/QĐ-PTTH ngày 23/12/2016 của Đài PT-TH Sơn La)

 

A. SẢN PHẦM HÀNG HÓA
I. TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH:
1. Sản phẩm hàng hoá:
 
TT Thời gian Chương trình QC Đơn giá
10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
1 5h45-12h00 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1.100.000 1.650.000 2.100.000 2.750.000
    Trước, sau phim truyện 1.200.000 1.800.000 2.300.000 3.000.000
    Giữa phim truyện 1.300.000 2.000.000 2.500.000 3.250.000
2 12h00-15h00 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1.200.000 1.800.000 2.300.000 3.000.000
    Trước, sau phim truyện 1.300.000 2.000.000 2.500.000 3.250.000
    Giữa phim truyện 1.400.000 2.100.000 2.700.000 3.500.000
3 15h00-18h55 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1.300.000 2.000.000 2.500.000 3.250.000
    Trước, sau phim truyện 1.400.000 2.100.000 2.700.000 3.500.000
    Giữa phim truyện 1.500.000 2.250.000 2.850.000 3.750.000
4 18h55-23h30 Trước thời sự VTV 1.600.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
    Sau thời sự VTV 1.800.000 2.700.000 3.400.000 4.500.000
    Sau thời sự STV 1.600.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
    Trước, sau phim  truyện 1.700.000 2.550.000 3.200.000 4.250.000
    Giữa phim truyện 2.000.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
    Trước, sau CM, chuyên đề và các chương trình khác 1.500.000 2.250.000 2.850.000 3.750.000
 
- Quảng cáo có thời lượng dưới 10 giây được tính theo giá quảng cáo 10 giây. 
- Giá quảng cáo được tính theo mức chuẩn 10”, 15”, 20”, 30”, các TVC có thời lượng trên mức chuẩn được tính như sau: 40”=(30+10); 45”=(30+15); 50”=(30+20); 60”=(30+30)…
2. Chạy panel, logo, popup không quá 10” (áp dụng cho tất cả các thời điểm): 300.000 đồng/lần.
3. Phát phóng sự tự giới thiệu: Có thời lượng từ 2 phút đến dưới 10 phút, gồm các chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư…của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng tác dụng của sản phẩm, phát sau các chương trình địa phương, không phát sóng trong các chương trình phim và giải trí.
 
TT Khung giờ Đơn giá
1 5h45-12h00 600.000 đồng/phút
2 12h00-15h00 800.000 đồng/phút
3 15h00-18h55 600.000 đồng/phút
4 18h55-23h30 1.000.000 đồng/phút
Khách hàng ký hợp đồng phát sóng Phóng sự tự giới thiệu được áp dụng theo giảm giá chung, nhưng không được cộng doanh số vào doanh số của hợp đồng nguyên tắc quảng cáo dài hạn; đối với những hợp đồng phóng sự tự giới thiệu có tính chất đặc biệt thì mức ưu đãi về giá và giảm giá do Giám đốc Đài quyết định, mức giảm tối đa không quá 50% đơn giá.
 
II. TRÊN SÓNG PHÁT THANH:
 
TT Hình thức thông báo TL Chương trình Đơn giá
1 Phát băng Quảng cáo 30” Sau chương trình thời sự tiếng Phổ thông 300.000
 
III. TRÊN WEBSITE:
 
TT Vị trí đăng Hình thức đăng Đơn giá/tháng
1 Trang chủ BANER ngang dưới tiêu điểm ( 993x150pixel;< 100Kb) 1.200.000 đ
BANER bên phải ( 310x112pixel;< 50Kb) 600.000 đ
2 Trang thông tin quảng cáo Văn bản tính theo trang A4 500.000 đ
Hình ảnh kèm văn bản tính theo số lượng hình ảnh (tối thiểu 1 tối đa 3 hình ảnh) 700.000 đ
Tính theo đội dài clip (tối thiểu 15s tối đa 3 phút) 1.200.000 đ
3 Link liên kết Đối với các link liên kết đến website của Đối tác 200.000 đ
 
B. THÔNG TIN, THÔNG BÁO
I. TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH:
1. Thông tin, thông báo:
- Thông tin, thông báo của các tập thể, cá nhân có tính chất kinh doanh: 500.000đ/ 30 giây.
- Thông tin, thông báo của các tập thể, cá nhân không có tính chất KD: 400.000đ/ 30 giây.
- Cảm tạ; tin buồn; rơi giấy tờ: 300.000/30 giây.
- Tin buồn chỉ phát sóng vào các buổi: 8h, 11h55’, 18h, 20h30’ (Nội dung phát sóng theo mẫu quy định của Đài).
* Thông báo lời có đúp hình ảnh phát trong chương trình thông báo quảng cáo (+) 150.000đ/hình ảnh/lần.
* Thông tin miễn phí:
- Nhắn tìm trẻ lạc dưới 6 tuổi, Thông tin tìm người tàn tật, người già trên 80 tuổi; Thông tin tìm tung tích nạn nhân; Thông tin hoạt động nhân đạo;
- Tin buồn, lời cảm tạ của người mất là Mẹ Việt Nam anh hùng; Cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa; Thương binh; Cha, mẹ liệt sỹ; Anh hùng lao động; Anh hùng lực lượng vũ trang;
2. Phát phóng sự tuyên truyền: Thời lượng từ 2 phút đến dưới 30 phút, phát sau các chương trình địa phương:
 
TT Khung giờ Đơn giá
1 5h45-12h00 300.000 đồng/phút
2 12h00-15h00 400.000 đồng/phút
3 15h00-18h55 500.000 đồng/phút
4 18h55-23h30 600.000 đồng/phút
 
3. Xây dựng băng quảng cáo:
 
1 Xây dựng băng quảng cáo sản phẩm (bao gồm 1 lần phát sóng) 2.500.000/30 giây
2 Lồng tiếng băng quảng cáo truyền hình 250.000/30 giây
 
4. Xây dựng phim phóng sự, phim tài liệu:
 
1 Xây dựng phim phóng sự (Thời lượng dưới 25 phút) Từ 1.500.000 - 2.500.000/phút
2 Xây dựng phim phóng sự (Thời lượng trên 25 phút) Từ 2.500.000 - 3.500.000/phút
 
5. Truyền hình trực tiếp:
- Giá dịch vụ Truyền hình trực tiếp có thời lượng từ 60 phút đến 90 phút/cuộc được tính từ 25.000.000đ/cuộc đến 40.000.000đ/cuộc (Chưa tính thuê bao đường truyền, giá thuê bao đường truyền sẽ được tính theo giá Viễn thông)
-  Giá ghi hình sẽ được tính bằng 80% giá truyền hình trực tiếp.
-  Nếu chương trình gồm cả phát thanh trực tiếp thì sẽ cộng thêm 15% giá dịch vụ truyền hình trực tiếp.
 
II. TRÊN SÓNG PHÁT THANH:
 
TT Hình thức thông báo TL Chương trình Đơn giá
1 Đọc thông báo, QC 30” Sau chương trình thời sự tiếng Phổ thông 200.000
2 Biên dịch, đọc thông báo bằng tiếng Thái, Mông 30”   500.000
 
C. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH, THÔNG TIN VỀ ĐỘ PHỦ SÓNG:
I. CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:
 
Thời gian Nội dung chương trình Thời gian Nội dung chương trình
5h45-5h50 Nhạc hiệu + Giới thiệu c.trình 15h25-16h00 Phim truyện STV
5h50-6h00 Thể dục buổi sáng 16h10-17h15 Chuyên mục, chuyên đề
6h00-6h15 Chào ngày mới 17h15-17h30 Chương trình thiếu nhi
6h15-6h30 TTQC, chuyên mục, chuyên đề 17h30-18h15 Phim truyện STV
6h30-7h00 Thời sự STV 18h15-18h45 Trang truyền hình cơ sở
7h00-7h55 Chuyên mục, chuyên đề 18h45-18h55 Chuyên mục, chuyên đề
7h55-8h00 TTQC, giới thiệu phóng sự, CM 18h55-19h00 Thông tin quảng cáo
8h00-8h45 Phim truyện STV 19h00-19h55 Tiếp sóng VTV1
8h45-9h10 Chuyên mục, chuyên đề 19h55-20h00 Thông tin quảng cáo
9h10-9h40 Phim tài liệu 20h00-20h30 Thời sự STV
9h40-9h55 Chuyên mục ATGT 20h30-20h35 Thông tin quảng cáo
9h55-10h00 TTQC, giới thiệu PS, CM 20h35-21h10 Chuyên mục
10h00-10h15 Chương trình thiếu nhi 21h10-21h55 Phim truyện STV
10h15-11h00 Phim truyện STV 21h55-22h00 Bản tin ATGT
11h00-11h30 Chuyên mục, chuyên đề 22h00-22h30 Chương trình văn nghệ
11h30-11h50 Thời sự STV 22h30-22h40 CM nhìn ra tỉnh bạn
11h50-12h00 TTQC, giới thiệu chương trình 22h40-23h10 Thời sự STV
12h00-12h45 Phim truyện STV 23h10-23h25 Phóng sự, CM, chuyên đề
12h45-15h00 Chuyên mục, chuyên đề 23h25-23h30 Phim tài liệu
15h00-15h20 Thời sự STV 23h30 Ký sự
 
II. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH:
 
Thời gian Nội dung chương trình Thời gian Nội dung chương trình
10h đến 10h30’ Thời sự và âm nhạc Từ 13h đến 18h30’ Tiếp âm Đài TNVN
10h 30’đến 11h00’ Ca nhạc tiếng phổ thông Từ 18h30’đến 19h Ca nhạc tiếng phổ thông
11h đến 11h30’ Ca nhạc tiếng Thái Từ 19h đến 19h30’ Bản tin tiếng Mông
11h30’ đến 12h Bản tin tiếng phổ thông Từ 19h30’ đến 20h Bản tin tiếng Thái
12h đến 12h30’ Bản tin tiếng Thái Từ 20h đến 20h30’ Bản tin tiếng phổ thông
12h30’ đến 13 h Bản tin tiếng Mông Từ 20h30’ đến 21h Ca nhạc tiếng Thái
III. THÔNG TIN VỀ MÁY PHÁT, ĐỘ PHỦ SÓNG.
1. Truyền hình:
+ Công suất máy phát 1 KW - kênh 6, địa bàn phủ sóng Thành phố Sơn La.
+ Đồng thời: - Truyền hình cáp SCTV: thành phố và 5 huyện.
                      - Mytv: Các tỉnh Miền Bắc
                      - Next tv: Các tỉnh Miền Bắc và các tỉnh Miền Trung
                      - FPT: Toàn quốc
                     - Vệ tinh Vinasat-1: Toàn quốc
2. Phát thanh:
+ Phát trên sóng AM 50KW tần số 828 Khz, địa bàn tỉnh Sơn La
+ Phát trên sóng FM tần số 92 Mhz; 96Mhz, địa bàn thành phố Sơn La
+ Đồng thời: -Trên Vệ tinh Vinasat -1;
                     - Trên trang mạng radiovietnam.vn.
3. Trang Web:
- Máy chủ tốc độ cao, chế độ hiển thị linh hoạt (multimedia)
- Tốc độ đường truyền cáp quang FTTH
- Tên miền Quốc gia sonlatv.vn
 
D. ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG VÀ PHÁT SÓNG THÔNG TIN, THÔNG BÁO:
1. Các đơn vị ký hợp đồng quảng cáo với các Đài phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung thông tin, thông báo được phát sóng phải có đủ các điều kiện theo quy định.
3. Thông báo về các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản, phải có xác nhận của địa phương (hoặc bản photo các giấy tờ trên + CMTND)
4. Khách hàng được đăng ký quảng cáo ngoài khung giờ cơ bản trên nếu có nhu cầu.
5. Không phát sóng quảng cáo trong các chương trình thời sự; chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp.
6. Trường hợp khách hàng muốn thay đổi nội dung thông báo, quảng cáo phải báo ngay cho phòng KH-TV trước 10h (chương trình buổi trưa) trước 15h (chương trình buổi chiều, tối và sáng hôm sau)
7. Những trường hợp không nằm trong quy định này do Giám đốc Đài quyết định, trên cơ sở đề nghị của các phòng chức năng liên quan.
8. Quy định này được áp dụng trong năm 2017, các quy định về quảng cáo của Đài trước đây không còn hiệu lực thi hành.
Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La
Địa chỉ: Tổ 01, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La
Điện thoại:  0212.3856 210; Fax: 0212.3857 500

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La. Giấy phép thiết lập số: 39/GP-TTĐT cấp ngày 10/9/2014

Trụ sở: Tổ 01, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212 3850143 - Fax: 0212 3853559- Email: daiptthsonla@gmail.com

Ghi rõ nguồn "Sonlatv.vn" khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

Thống kê truy cập

Số người đang xem: 626

Số lượt người xem: 861.863