Đoàn công tác Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải

Sáng ngày 09/9, Đoàn công tác Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải

Từ đầu năm đến nay Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ cũng thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng Đảng; xây dựng cơ quan vững mạnh, quan tâm lãnh đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 -2025 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền quán triệt và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng công tác tổ chức Đảng, đảng viên và công tác cán bộ. Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát của Đảng. Thực hiện tốt Quy định số 02 của Đảng ủy Khối về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh quán triệt học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác cải cách hành chính, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Trọng Vinh

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close