Đoàn công tác Đảng ủy Khối các Cơ quan  và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Cục Quản lý thị trường

Chiều ngày 14/9, Đoàn công tác Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã làm việc với Đảng ủy Cục Quản lý thị trường về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối các Cơ quan  và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Cục Quản lý thị trường

 

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Sơn La có 7 chi bộ với 70 đảng viên. Từ đầu năm đến nay Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo Cục xây dựng, ban hành triển khai hiệu quả các Kế hoạch trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó lực lượng đã xử lý 758 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,2 tỷ đồng. Đảng bộ cũng thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng Đảng; xây dựng cơ quan vững mạnh, quan tâm lãnh đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 -2025 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền quán triệt và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của cấp trên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị…/.

Trọng Vinh

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close