Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 14/9, đồng chí Lò Mình Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Dự hội nghị có một số đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới

Triển khai chương trình xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện.

Cụ thể là: Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khai thác tiềm năng lợi thế của huyện. Năng suất chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi được nâng lên; việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Huyện Quỳnh Nhai đã huy động, phân bổ nguồn vốn trên 36.580 triệu đồng triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn ngân sách huyện trên 34.690 triệu đồng; vốn dân góp trên 1.880 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đạt 165 tiêu chí, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 2 tiêu chí so với 6 tháng đầu năm, trong đó có 06 xã đạt 19/19 tiêu chí; 2 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí; …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị huyện Quỳnh Nhai tiếp tục triển khai nghiêm túc, kịp thời các Kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng nghị quyết, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, với mục tiêu cao nhất đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời phải chủ động phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và thường xuyên báo cao tiến độ triển khai thực hiện. Ban cán sự UBND tỉnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện Quỳnh Nhai, chỉ đạo các sở, ngành liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Đề án phát triển kinh tế – xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; bố trí, phân bổ nguồn vốn nông thôn mới; tiếp tục kêu gọi các nguồn lực và thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn huyện Quỳnh Nhai./.

                                               Mạnh Tiến.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close