Ban Dân tộc thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV

Sáng ngày 25/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV. Dự Hội nghị có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quy định thời gian hưởng và mức trợ cấp, tiền mua và vận chuyển nước sinh hoạt hợp về sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh; Quy định cụ thể giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh; ban hành nội quy kỳ họp của HĐND tỉnh; chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại huyện Thuận Châu.

Các đại biểu dự Hội nghị thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ tiền mua và vận chuyển nước ở các xã khó khăn để tổng hợp danh sách hỗ trợ; bổ sung, chỉnh sửa tên một số đối tượng trong mức giá tối đa áp dụng đối với cấp nước, tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết đảm bảo yêu cầu để trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV. Riêng đối với Dự thảo Nghị quyết về quy định thời gian hưởng và mức trợ cấp, tiền mua và vận chuyển nước sinh hoạt hợp về sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh sẽ không trình Kỳ họp thứ ba và để lùi thời gian trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV.

Thùy Dung

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close