Hành trình 15 năm đồng hành cùng người nghèo Sơn La

Thứ ba, 30/01/2018 - 10:10

Trên 466 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trong tỉnh được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, học tập, cải thiện điều kiện sống; gần 71 nghìn lượt hộ nghèo trong tỉnh vay vốn thoát khỏi ngưỡng nghèo; tạo việc làm mới cho 30.856 lao động; 21.170 hộ nghèo được vay vốn để xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đảm bảo có nơi ở an toàn, ổn định; trên 105 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường của các hộ dân được xây dựng từ nguồn vốn vay của NHCSXH, là những con số vô cùng ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn và hiệu quả to lớn qua 15 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 32 ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2003. Qua gần 15 năm tổ chức triển khai thực hiện, hoạt động tín dụng của NHCSXH thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các ban nghiệp vụ NHCSXH, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp trong quá trình triển khai các hoạt động nghiệp vụ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, sự nhiệt huyết, nỗ lực, ý trí vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ đã góp phần thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo của hệ thống NHCSXH, tạo thế và lực cho chi nhánh NHCSXH Sơn La vững bước đi lên.
Bám sát chức năng nhiệm vụ và thực hiện Chỉ thị 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Nghị định số 78 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đã nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình hoạt động của NHCSXH hiệu quả, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và toàn xã hội cùng tham gia.
Với mạng lưới trên 3.800 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở tất cả các thôn, bản, tổ dân phố; 204 điểm giao dịch xã, hiện nay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đang thực hiện 16 chương trình tín dụng ưu đãi (tăng 13 chương trình so với năm 2002), các chương trình tín dụng đã được NHCSXH triển khai đến 100% số bản trên 204 xã của tỉnh. Là một kênh vốn rất quan trọng và mang tính chính trị-xã hội rất cao, hầu hết các hộ nghèo và hộ gia đình chính sách nếu có nhu cầu vay vốn đều được phía Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi, xem xét cho vay không chỉ một-mà nhiều chương trình khác nhau. Do đó, độ bao phủ tín dụng, tỷ lệ khách hàng ở khu vực nông nghiệp-nông thôn của ngân hàng hiện đang chiếm  đầu bảng. Từ ngày thành lập đến nay, tổng doanh số cho vay là 7.449.686 triệu đồng với trên  466 nghìn lượt hộ được vay vốn.
Bà Tòng Thị Tươi- Giám đốc Ngân hàng  CSXH Chi nhánh tỉnh Sơn La : Hàng năm trên cơ sở nguồn vốn được NHCSXH Việt Nam, UBND tỉnh giao chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tham mưu với Ban đại diện HĐQT-NHCSXH các cấp phân bổ kịp thời cho các huyện, thành phố, tập trung vốn cho vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo ở vùng đó, ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho những huyện còn tỷ lệ hộ nghèo cao. Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, huyện đã vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH. NHCSXH Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La về nguồn vốn và tạo các điều kiện cần thiết để chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”
Với sứ mệnh đồng hành cùng người nghèo, những  năm qua thông qua chính sách, chủ trương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều dự án của tỉnh như: Dự án chăn nuôi Bò cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn…Cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hoá, trạm y tế ở những vùng khó khăn được chương trình 134, 135 của nhà nước đầu tư; giao thông, vận chuyển trao đổi hàng hoá 2 chiều có nhiều khởi sắc, trình độ dân trí được nâng lên, đời sống văn hoá được cải thiện… Chính những điều kiện đó tạo cho chi nhánh NHCSXH Sơn La thực hiện triển khai các chương trình tín dụng chính sách cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận với dịch vụ tài chính, dịch vụ tín dụng ưu đãi của nhà nước ưu tiên để phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, xoá dần khoảng cách vùng miền.
Ông Đào Trọng Dương – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Thuận Châu: “Do điều kiện kinh tế, đời sống của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn vất vả, chính vì vậy cán bộ ngân hàng đếntiếp xúc với bà con cũng gặp không tít những khó khăn. Chúng tôi cũng phải thường xuyên trau dồi những kỹ năngnghiệp vụ của mình để tuyên truyền cho bà con hiểu và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả”
Ông Chá A Chả - bản Co Cày, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu: “Bây giờ có cán bộ của ngân hàng chính sách đến giao dịch tận nơi, không phải đi xa nữa bà con nhân dân rất phấn khởi”
Qua 15 năm, đã có trên 466 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trong tỉnh được vay vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH để đầu tư sản xuất kinh doanh, học tập, cải thiện điều kiện sống. Nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH đã phát huy hiệu quả rất tích cực, đã giúp cho 70.807 lượt hộ nghèo trong tỉnh vay vốn thoát ngưỡng nghèo; tạo việc làm mới cho 30.856 lao động; 21.170 hộ nghèo được vay vốn để xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đảm bảo có nơi ở an toàn, ổn định; đã xây dựng được 105.257 công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường của các hộ dân từ nguồn vốn vay của NHCSXH.
Gia đình ông Vừ Giống Sếnh, bản Co Nhừ, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, trước đây vốn là một trong những hộ nghèo nhất bản. Nhà đông con, kinh tế chủ yếu dựa vào làm nương, làm ruộng mà cũng chẳng đủ ăn, đủ mặc. Năm 2009, khi nghe tin xã thông báo các hộ nghèo sẽ được vay một khoản vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình mừng lắm. Với khoản tiền 5 triệu đồng, ban đầu ông mua một con trâu giúp gia đình cày nương cho đỡ vất vả, sau đó ông chuyển sang nuôi trâu sinh sản, cuộc sống ngày càng khá lên.
Ông Vừ Giống Sếnh bản Co Nhừ xã Co Tòng huyện Thuận Châu: “Số tiền của Ngân hàng Chính sách huyện giao cho tôi, khi nhận ở xã về tôi cũng rất lo, tôi đã bàn bạc với vợ con sử dụng đồng vốn ấy như thế nào, để có thể phát triển lên, ban đầu tôi chỉ mua một con trâu để cày nương, nhưng thiết nghĩ mua trâu không phát triển được, tôi đã quyết định bán trâu đi chuyển sang nuôi bò sinh sản, đến nay đàn của tôi đã lên tới 7 con rồi, tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm”
Cũng giống như gia đình ông Vừ Giống Sếnh  và nhiều hộ nghèo khác trên điạ bàn tỉnh, gia đình chị Lò Thị Hồng ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La khi kể về hành trình thoát nghèo đã không dấu nổi niềm vui. Với sự đồng hành đắc lực của  Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình chị đã được tiếp cận với tín dụng chính sách. Với số vốn vay giải quyết việc làm 20 triệu đồng và 50 triệu đồng vay hộ nghèo  gia đình chị đã mạnh dạn  đầu tư vào mua bò. Với 3 cặp ban đầu, hiện nay đàn bò của gia đình chị đã phát triển lên 18 con.
Chị Lò Thị Hồng Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La: “Trước kia gia đình tôi hoàn rất khó khăn, trồng ngô thu nhập kém. Được hội phụ nữ tuyên truyền vận động, được vay vốn ngân hàng chính sách về phát triển kinh tế. Hiện tại gia đình đã ổn định, giờ thì tôi cũng tuyên tuyền chị em trong chi hội vay vốn ngân hàng chính sách để có cơ hội thoát nghèo”
Nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã thực sự phát huy hiệu quả, được người dân sử dụng đúng mục đích, đầu tư đúng hướng, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Gia đình ông Lò Văn Hưởng ở bản Bon, xã Mường Bon đã được hỗ trợ cho vay vốn học sinh, sinh viên với số tiền 12 triệu đồng từ năm 2009 để cho các con ăn học. Năm 2015 ông tiếp tục vay12 triệu đồng từ chương trình nước sạch để xây dựng nhà vệ sinh, trong thời gian vay vốn, ông đã thực hiện đúng quy định về thời gian trả lãi và hoàn vốn vay đầy đủ. Tháng 3 năm 2017 ông Hưởng tiếp tục vay 50 triệu đồng theo chương trình giải quyết việc làm để xây chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, kè ao thả cá với mong muốn cuộc sống của gia đình ngày một khấm khá hơn.
 Ông Lò Văn Hưởng - bản Bon, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La: “ Những năm về trước tôi có 2 con đi học đại học kinh tế gia đình gặp khó khăn, nay được NHCSXH huyện M.ai Sơn cho vay vốn HSSV 12 triệu, tôi đã trả xong, tôi tiếp tục vay 12 triệu chương trình VSMT tôi đưa vốn này sử dụng mục đích xây dựng nhà vệ sinh…năm 2017 tôi vay tiếp 50 triệu giải quyết việc làm… Nhờ có vay vốn NHCS kinh tế gia đình tôi vững hơn, ổn định tôi xin cảm ơn NHCS tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi”.
Với trọng trách khởi nghiệp cùng người nghèo, không vì mục tiêu lợi nhuận, NHCSXH chi nhánh tỉnh Sơn La đã luôn làm tốt vai trò là cầu nối giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.  Để đồng vốn đến tay các đối tượng thụ hưởng đạt hiệu quả,  NHCSXH chi nhánh tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Đòan thanh niên… hợp đồng ủy thác, triển khai rà soát, xác định đối tượng để cho vay vốn. Từ đó đã hình thành mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn từng xã, bản… đưa vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận dễ dàng vốn vay.
Bà Mùi Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La:
Ông Cầm Xuân Ế- Chủ tịch  Hội CCB tỉnh Sơn La:
Việc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK& VV, Ban Quản lý tổ và tổ viên Tổ TK&VV của hệ thông ngân hàng chính sách XH tỉnh ngày càng được củng cố. Vốn tín dụng đã được lồng ghép với các chương trình, dự án phát riển kinh tế ở địa phương, góp phần đổi mới tư duy của người dân nông thôn, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Chất lượng tín dụng vì thế cũng đã có chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống chỉ chiếm 0,12% trên tổng dư nợ.
Ông Đinh Ngọc Tú - Tổ trưởng Tổ KHNV- NHCSXH huyện Mường La, Sơn La:  “Hàng tháng NHCSXH đã XD kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức giao dịch tại trụ sở UBND  xã, thị trấn theo lịch giao dịch xã đã được niêm yết, đảm bảo an toàn hiệu quả, thuận tiện cho khách hàng. C.tác kiểm tra, giám sát vốn vay đã được quan tâm triển khai đồng bộ và toàn diện, công khai khó hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thường xuyên, tại các xã có bảng, biển công khai các chương trình tín dụng chính sách, công khai dư nợ của khách hàng, công khai thủ tục vạy vốn”.
Là một trong 6 tỉnh thuộc diện “nghèo điển hình” của vùng Tây Bắc, tỉnh Sơn La có 204 xã, phường, thị trấn và 3.233 bản, tiểu khu tổ dân phố, trong đó 1.341 bản đặc biệt khó khăn.Bởi vậy, cùng với những chính sách phát triển kinh tế, khuyến nông khuyến lâm của tỉnh, thì nguồn vốn tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng để giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống. Đây là kênh tín dụng ưu đãi lớn nhất đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn, góp phần to lớn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.
Bà Mùa Thị Sinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La:
Những kết quả đạt được qua thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh cho thấy sự cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La và các huyện thành phố, sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền các tổ chức đoàn thể ở địa phương và sự nỗ lực vươn lên của người dân. Qua đó cũng khẳng định, Ngân hàng đã trở thành địa chỉ tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội giúp họ vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu.
Bà Tòng Thị Tươi- Giám đốc Ngân hàng  CSXH Chi nhánh tỉnh Sơn La :
Kết quả hoạt động 15 năm của NHCSXH là minh chứng rõ nét khẳng định sự đúng đắn, tính nhân văn của chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sơn La. Từ nguồn vốn và phương thức cho vay của Ngân hàng CSXH không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ mà còn tạo cơ hội để người dân được tiếp cận phương thức sản xuất mới, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước./.
 
 
 
                                                                           Minh Nguyệt - Ngọc Tân- Trung Hiếu
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La. Giấy phép thiết lập số: 39/GP-TTĐT cấp ngày 10/9/2014

Trụ sở: Tổ 01, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212 3850143 0212.3759456 - Fax: 0212 3853559- Email: dptth@sonla.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Sonlatv.vn" khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

Thống kê truy cập

Số người đang xem: 774

Số lượt người xem: 1.432.900