Ngân hàng Chính sách xã hội Mai Sơn đồng hành cùng nông dân

Thứ tư, 13/09/2017 - 14:00

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Sơn đã tích cực tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông qua các chương trình cho vay như cho vay hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt an sinh xã hội. Phóng sự sau sẽ đề cập về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.


Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương bằng việc cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, trong đó có việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Với mục tiêu đồng hành cùng người nghèo, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Sơn đã triển khai có hiệu quả đầu tư nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua các chương trình cho vay như cho vay hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm và luôn làm tốt vai trò là cầu nối giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua NHCSXH đã góp phần tích cực trong thực hiện chương trình quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Đồng chí Tòng Văn Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã Mường Bằng, Mai Sơn, Sơn La: “ Trong thời gian qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND, các tổ chức chính trị nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH huyện Mai Sơn tổ chức triển khai chương trình vay vốn đối với các hộ nghèo đến nay toàn xã trên 1.000 hộ được vay vốn với dư nợ trên 27 tỷ đồn, đời sống của các hộ dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhiều”.
Hàng năm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Sơn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch tín dụng từ các bản trình cấp trên phân bổ nguồn cho năm tiếp theo, đối với các nguồn được cấp trên phân bổ, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phân bổ kịp thời đến các xã thị trấn, đảm bảo giải ngân nhanh chóng thuận tiện. Đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện Mai Sơn và Ban đại diện Hội đồng quản trị,  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Sơn đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện cho vay với 14 chương trình tín dụng ưu đãi, chính sách.
Ông Đỗ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La:Chương trình vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo các hộ đã tiếp cận NHCS đây là đòn bẩy PTKT xóa đói giảm nghèo, trong 5 năm gần đây tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%\năm, cho vay HSSV các hộ đã tiếp cận nguồn vốn sử dụng nước sạch đã góp phần chương tring mục tiêu quốc gia XDNTM, cho vay HSSV, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn HSSV có cơ hội bước đến cao đẳng, nhiều SV có việc làm ổn định, chương trình cho vay làm xóa nhà tạm tính từ năm 2014 có 18 hộ xóa nhà tạm dột nát, qua 3 năm xóa…dự kiến 2017 - 2018 còn 5 hộ xóa hết nhà tạm”.
Để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng và tạo thuận lợi tối đa chi phí, thời gian cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khi vay vốn. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Sơn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể mở 22 điểm giao dịch cố định tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các điểm giao dịch, những chính sách tín dụng ưu đãi, danh sách hộ vay vốn và các quy trình, thủ tục vay vốn của Ngân hàng CSXH được niêm yết công khai. Các tổ trưởng nhận ủy thác và hộ vay vốn thực hiện giao dịch trực tiếp với Ngân hàng CSXH huyện vào các ngày cố định hàng tháng để vay vốn, trả nợ trước sự chứng kiến của các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn và chính quyền địa phương. Cách làm này đã tạo thuận lợi  trong việc giải ngân kịp thời, nhanh chóng,  đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình thiếu vốn sản xuất, giảm chi phí cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khi thực hiện các thủ tục vay vốn.
Ông Cầm Văn Sơn - Tổ trưởng Tổ tín dụng NHCSXH huyện Mai Sơn, Sơn La: Hàng tháng NHCSXH đã XD kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức giao dịch tại trụ sở UBND 22 xã, thị trấn theo lịch giao dịch xã đã được niêm yết, đảm bảo an toàn hiệu quả, thuận tiện cho khách hàng. C.tác kiểm tra, giám sát vốn vay đã được quan tâm triển khai đồng bộ và toàn diện, công khai khó hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thường xuyên, tại các xã có bảng, biển công khai các chương trình tín dụng chính sách, công khai dư nợ của khách hàng, công khai thủ tục vạy vốn”.
Từ chương trình cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm, đến nay hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Sơn đã tăng cả về quy mô và chất lượng với 14 chương trình tín dụng đó là: Cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ nghèo về nhà ở, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.v.v.
Ông Lường Văn Chanh - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn bản Bó, xã Mường Bằng, Mai Sơn, S. LaTiếp cận vay vốn NHCSXH trên 80 hộ trước đây từ năm 2012 - 2013 nhiều hộ nghèo, qua NHCSXH vận động tuyên truyền chúng tôi thành lập 2 tổ, tổ chức tuyên truyền vận động các hộ nghèo vay vốn ưu đãi lãi xuất thấp, NHCS đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay mua trâu bò, chăn nuôi nhiều hộ đã xóa được đói giảm được nghèo. Vay nguồn vốn nước sạch VSMT nay bà con trong bản nhiều hộ được vay và sử dụng nước sạch hợp vệ sinh làm công trình vệ sinh ở nhà… nhiều hộ đã chấp hành tốt, trả lãi đầy đủ”.
Nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện Mai Sơn đã được người dân sử dụng đúng mục đích, đầu tư đúng hướng và phát huy hiệu quả,  góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.  Năm 2009 gia đình ông Lò Văn Hưởng ở bản Bon, xã Mường Bon đã được hỗ trợ cho vay vốn học sinh, sinh viên với số tiền 12 triệu đồng để cho các con ăn học. Năm 2015 ông tiếp tục vay 12 triệu đồng về chương trình nước sạch để xây dựng nhà vệ sinh, trong thời gian vay vốn, ông đã thực hiện đúng quy định về thời gian trả lãi và hoàn vốn vay đầy đủ. Với sự chịu khó, cần cù trong lao động, sản xuất , gia đình ông đã chăn nuôi được trên 10 con lợn thịt, 3 con lợn nái; trên 100 con gà, vịt; 2 con trâu. Ngoài việc chăn nuôi gia súc, gia cầm ông Hưởng còn đào ao thả cá, trồng lúa, trồng các loại cây ăn quả như nhãn, cà phê, đậu đỗ và rau các loại. Với sự cần cù, chịu khó  trong lao động, sản xuất,  kinh tế gia của đình ông ngày một phát triển,  năm 2016, gia đình ông có tổng thu nhập 150 triệu đồng, sau khi đã trừ các khoản chi phí . Ông đã làm được ngôi nhà sàn 3 gian lợp ngói khang trang với đầy đủ tiện nghi cho việc sinh hoạt. Tháng 3 năm 2017 ông Hưởng tiếp tục vay 50 triệu đồng  theo chương trình giải quyết việc làm để xây chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, kè ao thả cá với mong muốn cuộc sống của gia đình ngày một khấm khá hơn.
Ông Lò Văn Hưởng - bản Bon, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La: “ Những năm về trước tôi có 2 con đi học đại học kinh tế gia đình gặp khó khăn, nay được NHCSXH huyện M.Sơn cho vay vốn HSSV 12 triệu, tôi đã trả xong, tôi tiếp tục vay 12 triệu chương trình VSMT tôi đưa vốn này sử dụng mục đích xây dựng nhà vệ sinh…năm 2017 tôi vay tiếp 50 triệu giải quyết việc làm… Nhờ có vay vốn NHCS kinh tế gia đình tôi vững hơn, ổn định tôi xin cảm ơn NHCS tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi”.
Thông qua các chương trình vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện Mai Sơn, hàng năm đã góp phần tạo việc làm mới cho nhiều lao động và hộ gia đình ở các xã, bản, người dân có điều kiện được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh thông qua đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh, nhiều hộ được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Chị Lò Thị Luân - Bản Bó, xã Mường Bằng, Mai Sơn, Sơn La “ Trước đây gia đình tôi nghèo và vất vả lắm, mãi đến năm 2013 gi đình tôi được bản, xã và NHCSXH quan tâm cho vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo về để mua 1 cặp bò. Sau 3 năm nhờ nguồn vốn vay của NHCSXH bò đã đẻ được thêm 2 con. Năm 2016 gia đình tôi bán một cặp bò kết hợp với tiền bán nông sản, hoa màu gia đình tôi đã trả hết nợ, được bản, xã công nghận là hộ đã thoát nghèo, cuộc sống của gia đình cũng đỡ khó khăn hơn. Đầu năm 2017, gia đình tôi tiếp tục đề nghị bản, xã và NHCSXH cho vay nguồn vốn hộ mới thoát nghèo và đã được bản, xã và ngân hàng cho vay 45 triệu để mua thêm 3 con bò. Hiện đàn bò của gia đình tôi đang phát triển tốt. Cám ơn bản, xã và ngân hàng đã tạo điều kiện cho gia đình tôi làm ăn phát triển kinh tế gia đình”.
Từ đầu năm 2017 đến nay đã có gần 3.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 1.795 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập; thu hút và tạo việc làm cho 76 lao động từ chương trình cho vay giải quyết việc làm; xây dựng trên 2.095 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Để có được những kết quả trên, NHCSXH Mai Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thuận tiện, nhanh chóng  thông qua 22 điểm giao dịch cố định tại các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, mạng lưới ủy thác qua 4 tổ chức hội là Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên trên 380 tỷ 900 triệu đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ cho vay của NHCSHX, với 499 Tổ tiết kiệm và vay vốn đã cho gần 15 nghìn lượt khách vay vốn trên 380 tỷ 900 triệu đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ cho vay của NHCSHX. Nợ quá hạn 111 triệu đồng,chiếm 0,03% tổng dư nợ ủy thác.
Tổng nguồn vốn đến nay CỦA Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Sơn đạt trên 392 tỷ 300 triệu đồng, tăng trưởng so với năm 2016 là 58 tỷ 274 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch là 382 tỷ.289 triệu đồng, đạt 97,4% kế hoạch. Trong đó, Nguồn Trung ương chuyển là 386 tỷ 418 triệu đồng.Nguồn địa phương là 5 tỷ 904 triệu đồng (trong đó nguồn ngân sách huyện chuyển sang là 1tỷ 151 triệu đồng).Huy động nguồn vốn trên 18 tỷ 870 triệu đồng , trong đó huy động tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn là 10 tỷ 674 triệu đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư là 8 tỷ 200 triệu đồng, trong đó huy động tiết kiệm dân cư tại xã là 2 tỷ 563 triệu đồng.Trong 6 tháng đầu năm 2017 doanh số cho vay trên 84 tỷ đồng, với 3.195 lượt hộ được vay vốn, tập trung chủ yếu vào một số chương trình như: cho vay hộ nghèo gần 40 tỷ đồng, với 1.241 lượt hộ được vay; cho vay hộ cận nghèotrên 12 tỷ đồng, với 369 lượt hộ được vay; cho vay hộ thoát nghèo 6 tỷ 869 triệu đồng, với 185 lượt hộ được vay; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôngần 13 tỷ đồng, với trên 1.000 lượt hộ được vay; Ngoài ra cho vay hộ sản xuất kinh doanh, cho vay giải quyết việc làm trên 10 tỷ đồng, với trên 300 lượt hộ được vay vốn.v.v.  Doanh số thu nợ  là 35 tỷ 290 triệu đồng, các chương trình tín dụng có doanh số thu nợ lớn như: Chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình cho vay giải quyết việc làm.v.v. Tổng dư nợ đến nay là 382 tỷ 289 triệu đồng, đạt 97,4% kế hoạch giao, với trên 16 nghìn hộ đang còn dư nợ và 14 chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay trên địa bàn.
Để thực hiện ngày một hiệu quả các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm.v.v. những năm tới, NHCSXH huyện Mai Sơn tiếp tục đồng hành cùng người nghèo và trở thành điểm tựa để hộ nghèo từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Ông Tạ Văn Toàn - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Sơn, Sơn La:Bám sát sự chỉ đạo của chính quyền địa phương đặc biệt là các chương trình tín dụng ưu đãi để tập trung cho các đối tượng chính sách như hộ nghèo thoát nghèo chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. NH sẽ tham mưu BQT HĐ của huyện về công tác kiện toàn thành viên Ban đại diện. Tổ chức họp qua công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các xã thị trấn triển khai đồng bộ thống nất các mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu cơ bản thu hồi nợ vốn quay vòng cho vay, thứ 2 tiếp tục căn cứ vào nguồn vốn được giao bổ sung phân bổ kịp thời đến các xã thị trấn cho vay hộ nghèo kịp thời nhanh chóng thuận tiện đám bảo đúng quy định của NHCSXHVN. Công tác kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch kiểm tra…tiếp tục giao dịch tại xã phục vụ bà con nhân dân…các thủ tục được niêm yết tại xã… nhằm nâng cao vai trò giám sát cộng đồng NHCS tại cơ sở”.
Với những hoạt động thiết thực hiệu quả, Ngân hàng CSXH huyện Mai Sơn đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, tạo tiền đề cũng như động lực giúp nhiều hộ dân trên đại bàn huyện Mai Sơn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

 
 
                      Bích Liên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La. Giấy phép thiết lập số: 39/GP-TTĐT cấp ngày 10/9/2014

Trụ sở: Tổ 01, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212 3850143 0212.3759456 - Fax: 0212 3853559- Email: dptth@sonla.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Sonlatv.vn" khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

Thống kê truy cập

Số người đang xem: 613

Số lượt người xem: 1.610.513