Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ ba, 08/10/2019 - 08:36

Ngày 7.10, tại trụ sở TW Đảng, Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12 đã khai mạc hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị.


Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ vản để xây dựng các văn kiện khác, tấy được cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng Báo cáo chính trị một cách bài bản, có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí TW nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến, tập trung vào các vấn đề lớn thuộc nội dung nêu trong Tờ trình, đặc biệt chú ý đến những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá, khả thi cao và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Về dự thảo Báo cáo kinh tế xã hội trình Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là một báo cáo đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới, đề nghị TW căn cứ vào thực tế đất nước từ dầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm về phát triển KTXH, tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học, chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan, của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra. Chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao.
Về dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khoá 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí TW cho ý kiến đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế vướng mắc, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ khoá 13, những kiến nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.
Về kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019 – 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TW phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có tểh xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn thách thức cần nỗ lực vượt qua. Từ đó xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, có bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách, biện pháp phù hợp có tính khả thi cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến về các vấn đề nêu trên, chú ý đến những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo, làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quốc Hưng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội