​Tiếp tục đầu tư an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ năm, 24/12/2020 - 17:48

Trong giai đoạn 2020-2030, Đảng và Nhà nước đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, phấn đấu thu nhập bình quân của người bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; giảm hộ nghèo xuống dưới 10%; có 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.Đến năm 2030, khoảng 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành, nghề công nghiệp; 80% số hộ dân người DTTS làm kinh tế Nông - Lâm nghiệp, hàng hóa; xóa tình trạng nhà tạm, dột nát…


Tiếp tục đầu tư an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 Để đạt được những mục tiêu trên, trong các năm tới, Chính phủ đang nghiên cứu về việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các thôn, xã khó khăn; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số; đa dạng hóa nguồn lực, trong đó ngân sách Nhà nước là quan trọng nhất.
Về các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục quan tâm như: Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội có tính chất toàn diện, bao trùm và bền vững, bảo đảm quyền con người; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; thực hiện giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều, bền vững nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới 
Nhà nước đangxây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, quy hoạch về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, khuyến khích phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm,hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi tham gia học nghề, khởi nghiệp, tìm kiếm tạo việc làm.Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn triển khai các hoạt động đầu tư, thực hiện chính sách hỗ trợ. Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo./.
Hữu Ngân

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội