Khai giảng lớp đảng viên mới đợt III năm 2020

Thứ năm, 15/10/2020 - 18:48

Sáng ngày 15/10, Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Nhai đã khai giảng lớp Đảng viên mới đợt III năm 2020 cho 70 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.


Khai giảng lớp đảng viên mới đợt III năm 2020
 

Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 22/10/2020 các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./

 
Đình Hải
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội