Chung sức xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh

Thứ năm, 15/10/2020 - 14:47

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã quyết định lấy ngày 14-10 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

               

 90 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Sơn La luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh.
Xác định rõ vai trò là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ những năm qua ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã tập trung tham mưu tạo sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đư­ợc duy trì thư­ờng xuyên, gắn với triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Sơn La nói: “BTC Thành ủy tập trung cao, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí bám sát vào văn bản hướng dẫn của BTC trung ương và BTC Thành ủy… Từ đó công tác tổ chức xây dựng Đảng những năm qua của Đảng bộ Thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực.”
Thực tế cho thấy những năm qua Sơn La đã có nhiều nét đổi mới về nội dung, phương pháp, quy trình, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, cụ thể như việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ; tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở những địa bàn, những cơ sở khó khăn, miền núi, vùng dân tộc được tăng cường.
Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Số lượng đảng viên hàng năm không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tủnh không còn cơ sở trắng đẳng viên.Tổ chức, bộ máy của cấp ủy được kiện toàn, các tổ chức trong hệ thống chính trị được sắp xếp đồng bộ. Những nỗ lực của ngành Tổ chức - xây dựng Đảng trong tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.
 


 
Trọng Vinh
 


 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội