Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ năm, 15/10/2020 - 15:16

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối, Chương trình công tác kiểm tra giám sát của nhiệm kỳ. Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức chủ trì và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần ổn định an ninh, chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.


Một cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ.
Đồng chí Phạm Xuân Thủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Luôn bám sát quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra đảng ủy khối và cơ quan kiểm tra đảng ủy khôi. Căn cứ phân công nhiệm vụ thì thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nắm bắt tình hình đơn thư tố cáo từ đó tham mưu cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc và đơn thư tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên.
UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã duy trì chế độ giám sát thường xuyên, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong đảng; nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Từ đầu năm đến nay, đã giám sát chuyên đề với 5 tổ chức đảng; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên, trong đó khai trừ 01 đảng viên .
Đồng chí Đoàn Thế Khiêm, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Đối với công tác kiểm tra giám sát của nhiệm kỳ 2020- 2025 thì Ủy ban kiểm tra tập trung tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở phương châm kiểm tra giám sát thì mở rộng diện, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm. trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành cương lĩnh chính trị điều lệ đảng; kiểm tra việc giữ gìn nội quy nguyên tắc làm việc; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị; công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Trung Khải, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh:            Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong đảng, chủ động trong công tác giám sát để sớm phát hiện phòng ngừa sai phạm của đảng viên trong Đảng bộ khối. Đẩy mạnh công tác dân chủ trong các loại hình cơ sở và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Thời gian tới, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề tổ chức đảng và đảng viên theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong tình hình mới.
Thùy Dung

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội