​Bộ Nội vụ triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức

Thứ năm, 15/10/2020 - 08:13

Ngày 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo sở nội vụ.


Điểm cầu Sơn La
Ngày 19/6/2015 Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên sau thời gian thực hiện đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, đặc biệt là việc luật hóa các chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương theo hướng quy định tiêu chí thành lập tổ chức, sắp xếp tinh gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, quy định hợp lý số lượng cấp phó của tổ chức, giảm hợp lý số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp. Từ yêu cầu trên, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Luật sửa đổi, bổ sung 5 điều của Luật tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Đối với Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ năm 2010 và Luật Viên chức có hiệu lực từ năm 2012. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện áp dụng cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như trong công tác tuyển dụng, chính sách thu hút nhân tài, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hay xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và một số quy định về chế độ công vụ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 28 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15 điều của Luật Viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020./.
Nguyễn Trang

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội