​Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư

Thứ tư, 14/10/2020 - 17:46

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung trọng tâm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.


Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư
Thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, thời gian qua huyện Sốp Cộp đã đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức thực hiện, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các thành viên trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 5 nội dung, 7 phong trào của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội, chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, qua việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sâu rộng, chặt chẽ, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa cao trong cộng đồng.
Bà Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, Sơn La cho biết: “Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chúng tôi đã chỉ đạo gắn phong trào này với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới thì kết quả nổi bật bà con đã nhận thức rất đầy đủ và bộ mặt nông thôn của huyện đã được đổi mới rất nhiều, cuộc sống vật chất sinh hoạt của người dân được nâng cao, công tác xóa đói giảm nghèo phát triển rất tích cực”.
Từ năm 2010 phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư, ngay từ  những năm đầu triển khai, việc xây dựng gia đình văn hóa đã được huyện Sốp Cộp chú trọng coi như là bước đi nền tảng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và là thước đo của kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Gia đình chị Vì Thị Xoa trú tại bản Dồm xã Dồm Cang huyện Sốp Cộp đạt gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm nay và đối với chị để đạt được kết quả đó bắt nguồn là những từ những việc làm nhỏ nhất, những điều mang nhiều ý nghĩa và có sức lan tỏa ngay trong cộng đồng.
Chị Vì Thị Xoa, bản Dồm xã Dồm Cang, Sốp Cộp, Sơn La tâm sự: “Để thực hiện tốt gia đình văn hóa với gia đình chúng tôi luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mọi thành viên trong gia đình không mắc tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước của bản đã đề ra, xây dựng gia đình ấm no bình đằng, quan tâm đến làng xóm, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con, tham gia dọn dẹp vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định”.
Không còn hình ảnh nuôi nhốt trâu bò dưới gầm sàn, những hủ tục lạc hậu, rườm rà trong tổ chức ma chay cưới hỏi mà thay vào đó là những nếp sống văn hóa mới ngay tại khu dân cư. Ông Vì Văn Tâm, Trưởng bản Dồm, xã Dồm Cang, Sốp Cộp, Sơn La chia sẻ: “Trong những năm qua các hộ gia đình trong bản đã xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư và các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, hằng năm trong bản không có hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, như việc cưới việc tang không còn làm rườm rà như trước, hiện nay cùng vận động tuyên truyền nhân dân đã thay đổi rõ rệt các phong tục lạc hậu, nhân dân yên tâm lao động sản xuất và giúp đỡ nhau trong hỏa hoạn thiên tai”.
Buổi sinh hoạt của nhóm liên gia tự quản của bản Dồm, xã Dồm Cang thật sôi động: Tại đây các nội dung các cuộc sinh hoạt tập trung vào việc phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, các Nhóm liên gia tự quản đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mỗi thành viên trong nhóm đều thực hiện tốt quy ước, hương ước của bản; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... đặc biệt nhóm đã thực hiện việc vận động thành viên đóng góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định đời sống; tổ chức thăm hỏi, động viên khi ốm đau, việc hiếu, việc hỷ. Đồng thời, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công, vật liệu làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.
Bà Lò Thị Thưởng, Trưởng nhóm liên gia tự quản bản Dồm, xã Dồm Cang, Sốp Cộp, Sơn La cho biết: “Nhóm liên gia tự quản của chúng tôi hoạt động thứ nhất là tổ chức nhóm, xây dựng mô hình CLB hoạt động để tham gia các chương trình văn hóa xã hội, trong nhóm có việc gì mâu thuẫn, trộm cắp chúng tôi đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình trong nhóm để không có vụ việc nào xảy ra, nếu có xảy ra chúng tôi tự tuyên truyền vận động giải hòa trong nhóm cùng nhau đoàn kết trong cuộc sống và xây dựng gia đình hòa thuận”.
Đã thành thông lệ cứ mỗi tháng một lần ông Lò Văn Chỉnh người có uy tín của bản Sốp Cộp lại đến tuyên truyền người dân trong bản thực hiện các hương ước, quy ước của bản đến với từng người dân, chính nhờ những hạt nhân như ông Chỉnh mà người dân trong bản đã chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, xây dựng bản Sốp Cộp trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn huyện.
Ông Lò Văn Chỉnh, bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, Sơn La chia sẻ: “Bản thân tôi thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho mọi người dân trong bản, hiểu được biết được làng bản về văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư về nói năng, ứng xử tuyên truyền tại các cuộc họp bản và có thời gian chúng tôi sẽ đến tận nhà và gia đình về công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Còn ông Lò Văn Hinh, bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, Sơn La cho biết: “Sau khi được tuyên truyền mỗi người dân chúng tôi đã nhận thức được việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là việc làm cần thiết, mỗi gia đình cần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh hơn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.
Song song với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Sốp Cộp đã tổ chức cho các hộ gia đình trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện các tiêu chí thi đua trong xây dựng đời sống văn hóa, nhất là tiêu chí về ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc ở khu dân cư. Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tham gia giám sát, hướng dẫn từng hộ gia đình thực hiện; hằng năm đều tổ chức đánh giá, phân loại từng hộ, làm cơ sở để động viên, khen thưởng, nhân rộng các điển hình trong thực hiện, trong giai đoạn 2015 – 2020 đã công nhận 1.374 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 10/11 bản đạt bản Văn hóa...
Ông Đinh Công Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp, Sốp Cộp, Sơn La nói: “Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng NTM chúng tôi đã thường xuyên đánh gía, phân loại lựa chọn các hộ gia đình tiêu biểu, hàng năm xã được UBND huyện công nhận trên 80% bản đạt bản văn hóa, 85% hộ gia đình văn hóa, 100 công sở đạt văn hóa qua đó tạo được sự phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới đặc biệt là trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững”.
Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện xây dựng phong trào đời sống văn hóa xã hội ở khu dân cư, thời gian qua lực lượng Bộ đội biên phòng tại các Đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện đóng vai trò không nhỏ trong việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, giúp dân phát triển những mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thay đổi bộ mặt nông thôn của các bản vùng sâu vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn huyện Sốp Cộp.
Gia đình ông Bạc Cầm Dung ở bản Mường Lạn, xã Mường Lạn là một trong nhiều hộ gia đình nhận được sự quan tâm hỗ trợ, kịp thời của Đồn biên phòng Mường Lạn, trước đây với lối tư duy lạc hậu, ăn sâu bám dễ vào tiềm thức trong việc sản xuất nông nghiệp khiến cuộc sống của gia đình gặp không ít những khó khăn, từ khi được sự tuyên truyền của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt là đồn Biên phòng Mường Lạn trong việc hỗ trợ giúp đỡ chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây ăn quả cho kinh tế cao, giờ đây mô hình cây cam quýt địa phương của gia đình ông mỗi năm đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trở thành mô hình điểm để người dân trên địa bàn học tập và làm theo.
Ông Bạc Cầm Dung, bản Mường Lạn, xã Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La chia sẻ:           “Trước đây gia đình chỉ trông ngô, sắn tuy nhiên thấy không hiệu quả gia đình cũng đi thăm một số mô hình, đặc biệt là sự quan tâm của BCH đồn Biên phòng cũng tạo điều kiện giúp đỡ hướng dẫn cho gia đình trồng cây ăn quả, chủ yếu là hướng dẫn, trồng cây, cắt tỉa cành, chăm sóc, bón phân, nói cung được sự chỉ bảo của các đồng chí Đồn biên phòng gia đình cũng làm theo đến nay cơ bản đã phát triển ổn định”
Trong giai đoạn 2015 – 2020 Đồn biên phòng Mường Lạn đã cử 570 tổ công tác xuống địa bàn nắm bắt diễn biến tư tưởng quần chúng nhân dân, tuyên truyền, vân động quần chúng nhân không di dịch cư tự do, không học, truyền đạo trái phép, không tái trồng cây thuốc phiện; tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác không tin, không nghe, không làm theo, không mắc mưu kẻ xấu, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới. Kết quả đã tuyên truyền được hơn 811 buổi với trên 5.600 lượt ngườinghe; tham gia hàng lượt nghìn ngày công cùng bà con tổng dọn vệ sinh làng bản, ngõ xóm sáng xanh, sạch đẹp.
Thiếu tá Vì Văn Chương, Chính trị viên, Đồn biên phòng Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La nhấn mạnh:  “Cùng với việc bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới quốc gia thời gian qua Đồn biên phòng Mường Lạn đã phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong đó tập trung giúp đỡ người dân trong việc phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh tại bản, xây dựng các công trình phúc lợi nhằm phục vụ cuộc sống cho người dân, qua đó gắn kết thêm tình quân dân nơi biên giới”.
Qua 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã có bước chuyển mình tích cực, đến nay toàn huyện đã có trên 6.200 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá chiếm đạt 57,1%, 78/78 đơn vị văn hoá, đạt 100%, 2 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 106/106 bản xây dựng quy ước và đã triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động và tiếp dân. Xây dựng cơ quan công sở văn minh, lịch sự, thực hiện nếp sống văn hoá công sở.Từ những kết quả trên đã có thể thấy, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện vùng biên còn nhiều khó khăn.
Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa,  huyện Sốp Cộp sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, từng người, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động và sinh hoạt của nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá, vận động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhận thức sâu sắc về những kết quả ý nghĩa của phong trào đem lại.
Bà Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, Sơn La cho biết thêm: “Trong thời gian tới huyện sẽ chỉ đạo và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và gắn với việc phát triển phong trào gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương gắn với xóa đói giảm nghèo, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của  chính quyền địa phương trong việc nâng cao vận động người dân để thực hiện phong trào ở cơ sở. Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như là nâng cao đời sống vật chất của người dân hơn nữa”.
Bằng nhiều giải pháp thiết thực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang thấm sâu vào mỗi địa bàn dân cư, mỗi người dân trên địa bàn huyện Sốp Cộp,  làm lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực trong xã hội có tác động trực tiếp đến hành vi thói quen, nếp nghĩ, nếp sống, trách nhiệm của mỗi người dân trong chung tay xây dựng đoàn kết, kỷ cương, xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng huyện biên giới Sốp Cộp ngày càng phát triển về kinh tế và văn hóa xã hội.
Đình Đức

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội