Họp triển khai các sự kiện quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ và xuất khẩu Nhãn niên vụ 2018

Thứ tư, 11/07/2018 - 10:09

Ngày 10/7, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 598 về chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã chủ trì cuộc họp với tổ công tác triển khai thực thiện các sự kiện quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ và xuất khẩu Nh