Mường La nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Thứ ba, 10/07/2018 - 16:37

Công tác Cải cách hành chính luôn được huyện Mường La xác định là một khâu đột phá, một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, tạo được niềm tin và sự hài lòng của cá nhân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.


 
Trong những năm qua, Công tác cải cách hành chính luôn được  huyện Mường La quan tâm, chú trọng và đựợc huyện triển khai đồng bộ các giả pháp nhằm thực hiện có hiệu quả về: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính. Các thủ tục hành chính từ huyện đến cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đã được rà soát và từng bước đáp ứng được nhiệm vụ, việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng qui trình, chính xác, nhanh chống, thuận tiện, tạo sự hài lòng đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhất là việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức và doang nghiệp. Để công tác cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào nền nếp, chất lượng và đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm 2018 huyện Mường La đã xây dựng Kế hochj, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trân.chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến những quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Đây được xem là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chỉ số đánh giá xếp hạng để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm. Bên cạnh đó, gắn việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục  hành chính với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2018 dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức cập nhật,  rà soát và niêm yết công khai 389 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công do cấp trên ban hành thuộc 17 lĩnh vực như: Kế hoạch đầu tư, xây dựng; công thương, giao thông, nội vụ, tài nguyên môi trường, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, giáo dục và đào tạo, thuế, bảo hiểm xã hội…6 tháng đầu năm tại Trung tâm hành chính công của huyện đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gần 1 nghìn hồ sơ, trong đó có gần 100% hồ sơ được giải quyết và trả đúng hạn so với quy định.
Anh Đường Văn Trung, bản Cun, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La: Trước đây tôi đi làm tthur tục hành chính tôi thường mất cả buổi sáng, mất rất nhiều thời gian và còn mệt nữa, nhưng từ  khi có Trung tâm hành chính công tôi thấy trang thiết bị và con người làm việc rất hiện đại, thuận tiện và hiệu quả, mỗi khi chúng tôi đến giao dịch đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, các thủ tục đều được xử lý trên máy tính nên rất nhanh nên chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian đặc biệt là khi đến đây tôi chỉ phải nộp hồ sơ rồi nhận kết quả không phải đi lại như trước đây.
Mỗi cán bộ công chức, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính công luôn phát huy cao tinh thần, trách nhiệm; từ khâu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo qui trình, chất lượng và thời gian, không để tồn đọng hồ sơ; tác phong làm việc chuyên nghiệp, 100% cán bộ sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ thông tin vào công việc bằng các phần mềm chuyên môn bảo đảm xử lý công việc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả,; các cán bộ được bố trị làm việc tại Trung tâm habhf chính công đều có chuyên môn sâu, am hiểu nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn thực hiện nghiêm túc các quy định , quy chế hoạt động của Trung tâm, chính vì vậy việc thực hiện các dịch vụ hành chính công đã mang lại hiệu quả thiết thực; chất luợng, hiệu quả trong  giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính đuợc nâng cao rõ rệt.
Chị Hoàng Hương Giang, Điện lực Mường La, Sơn La : chúng tôi đã chuyển lên trung tâm hành chính công được hơn một tháng và bản thân tôi luôn chấp hành quy chế tại trung tâm. Khi công dân đến giao dịch, chúng tôi luôn hướng dẫn các thủ tục caafnt hiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân. Bên cạnh đó chúng tôi luôn hướng tới sự chuyên nguyên mang lại cho khách hàng sự hài lòng nhất.
Cùng với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, huyện Mường La đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong các cơ quan hành chính, phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, đồng bộ hóa và thực hiện trao đổi văn bản giữa các cơ quan duới dạng hộp thư điện tử. Việc làm này đã tạo sự thuận lợi cho công tác quản lý, cũng như giúp các đơn vị, phòng ban chuyên môn dễ dàng hơn trong trao đổi công việc. Đơn giản hóa thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian, chi phí.
Lê Thị Hồng, Phó giám đốc Trung tâm hành chính công huyện Mường La, Sơn La: Thực hiện đề án chung của tỉnh thì UBND huyện Mường La đã triển khai và đi vào hoạt động Trung tâm hành chính côn.. đến thời điểm hiện tại thì Trung tâm hành chính công đã triển khai tất cả các thủ tục do UBND tỉnh ban hành và được thực hiện đầy đủ các quy trình từ tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng trình tự và tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tại trung tâm hành chính công thì chúng tôi đã quán triệt tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm phải nâng cao trình độ chuyên môn và tất cả các cán bộ đều phải thực hiện theo quy chế của trung tâm.
UBND huyện Mường La cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách thủ tục hành  chính trong 6 tháng cuối năm 2018 nhất là việc  phối hợp với Công ty  Tâm Việt xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến, cung cấp 18 thủ tục hành chính mức độ 3 thuộc 6 lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, kinh tế- hạ tầng, lao động- thương binh và xã hội… Để triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đảm bảo 40% tổng số dịch vụ công trực tuyến, UBND huyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn thủ tục hành chính để thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể triển khai trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch UBND huyện Mường La, Sơn La :trong công tác cỉa cách hành chính năm 2017 huyện Mường La cũng còn một số hạn chế nhất định mà nguyên nhân là trong năm 2017 trên địa bàn đã xẩy ra cơn lũ lịch sử làm thiệt hại lớn về người và của, chính vì vậy UBND huyện đã phải huy động toàn bộ các cơ quan, đơn vi đi phòng chống và khắc phục lũ bão. Chính vì vậy mà trong năm 2018 chúng tôi sẽ tập trung vào công tác cán bộ từ huyện đến cấp xã để thực hiện tốt công tác thủ tục hành chính, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và nâng cao traacsh nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo không để hồ sơ quá hạn.
Với quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện Mường La sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở bám sát nội dung, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, đảm bảm nguyên tắc đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian, hiệu quả và tiết kiệm. Huớng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện ngày càng phát triển.


 
Dương Quân

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La. Giấy phép thiết lập số: 39/GP-TTĐT cấp ngày 10/9/2014

Trụ sở: Tổ 01, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212 3850143 0212.3759456 - Fax: 0212 3853559- Email: dptth@sonla.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Sonlatv.vn" khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

Thống kê truy cập

Số người đang xem: 875

Số lượt người xem: 1.432.920