Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ năm, 30/07/2020 - 17:42

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển huyện Yên Châu theo hướng bền vững”, từ ngày 28 đến ngày 30/7, Đảng bộ huyện Yên Châu đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí trong BTV tỉnh ủy và 208 đại biểu đại diện cho trên 5.870 đảng viên của toàn Đảng bộ.


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là:Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, diện tích cây ăn quả đạt trên 8.800 ha, tăng 354,5% so với năm 2015;xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trên 11.520 tấn quả các loại; tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 9,4 triệu USD. Chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư. Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã có đường giao thông đến trung tâm; 100% các bản được sử dụng điện lưới quốc gia; Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ, đã kết nạp gần 1.150 đảng viên, 100% bản đã có chi bộ. v.v.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Yên Châu đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp:Phát triển các loại cây ăn quả chủ lực, hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy ở các huyện giáp ranh.Tập trung chăn nuôi đại gia súc ở các xã vùng cao. Quan tâm phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại, hộ gia đình; Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn; hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V thị trấn Yên Châu. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Bước vào nhiệm kỳ mới, nhiều chỉ tiêu cụ thể đã được xác định, các đại biểu tham dự đại hội kỳ vọng đây sẽ là cơ sở quan trọng để huyện Yên Châu có những bước tiến đột phá trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện thứ XXI đã đề ra.
Đại biểu Phạm Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Lóng Phiêng, Yên Châu, Sơn La nói: “Tất cả các mục tiêu đều hướng tới xây dựng huyện phát triển trong thời gian tới, trong đó chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo mong muốn BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới đoàn kết, tổ chức thực hiện tốt mục tiêu này để giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống sống dân và thực hiện tốt mục tiêu này huyện mới phát triển.”
Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận về các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.Đặc biệt là các khâu đột phá đã được nêu ra.
Đại biểu Đinh Công Bằng - Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La cho biết: Xã Phiêng Khoài chúng tôi đã xác định những bước đột phá trong thời giạn tới và 2 trong 3 bước đột phá của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới. Phiêng Khoài sẽ góp sức cùng huyện Yên Châu hoàn thành tiêu chí xây dựng đô thị loại 5 vào năm 2025, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội”
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Yên Châu đề ra mục tiêu phấn đấu:Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt8.870 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 312 tỷ đồng. Thành lập mới 15 hợp tác xã; tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng đạt 73,82%;xây dựngmới 6 trường học đạt chuẩn quốc gia; 15/15 xã,thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm. Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kết nạp 750 đảng viên trở lên; hằng năm, cótừ 90% tổ chức cơ sở đảng và 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.Đại hội xác định3 khâu đột phá cần thực hiện.
Đồng chí Tòng Thế Anh - Bí thư huyện ủy huyện Yên Châu, Sơn La nhấn mạnh: “Về Nông nghiệp ưu tiên phát triển cây nông nghiệp ăn quả trên đất dốc, ngoài ra tìm tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân dân. Thứ 2 là huyện tập trung xây dựng NTM, đặc biệt ở các hiện nay có 3 xã, nhiệm kỳ tới phấn đấu 3 xã nữa. Thứ 3 tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong việc kết cấu thương mại, dịch vụ”.
Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ thống nhất cao.Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Tòng Thế Anh, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư huyện ủy khóa XXI. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước, thi đua phát triển kinh tế, xã hội, để nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện thực sự đi vào cuộc sống, được thể hiện trên diện mạo nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên; phát triển huyện Yên Châu theo hướng bền vững vào năm 2025.


 
                    Bích Liên - Cao Nguyên
 
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

Thời tiết

Thời tiết:

22°C - 36°C

Đêm không mưa, ngày nắng

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã NT Mua Bán
USD
AUD
HKD

GIÁ VÀNG: ĐVT: tr.đ/lượng

Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội