Mường La chú trọng công tác xây dựng Đảng

Thứ hai, 12/02/2018 - 15:34

Thưa quý vị và các bạn! Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm qua, Đảng bộ huyện Mường La đã luôn chú trọng lấy công tác xây dựng Đảng, làm nền tảng chính trị, đưa các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.


Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, Huyện ủy Mường La đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường và coi trọng, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức tới hành động thực tế và hiệu quả trong các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên. Trong đó, đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ đảng viên, như tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kịp thời triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6 BCH Trung ương khóa XII; Chỉ thị số 25 của BTV tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Quyết định số 55, ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên;... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho từng cán bộ, đảng viên; tích cực tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đảng và học tập làm theo phong cách, đạo đức của Bác từ những việc làm cụ thể nhất.

...............
....................................

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường La lần thứ XX và Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, trong năm qua, giá trị sản xuất đã đạt 3.432 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt mức 926 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 1.330 tỷ đồng; lĩnh vực dịch vụ 1.176 tỷ đồng, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Đây là những kết quả quan trọng để Đảng bộ huyện Mường La tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.
Đồng chí Nguyễn Thành Công, Bí thư huyện ủy Mường La, tỉnh Sơn La: "Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được đề ra rất là rõ,  thứ nhất tiếp tục phát triển kinh tế  phát triển mạnh ngành kinh tế nông nghiệp, cây trồng trên đất dốc, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới..."
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Mường La xác định tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là cần thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; triển khai thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống; tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở; thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cấp ủy viên, tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới gắn với xây dựng hệ thông chính trị cơ sở; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân và các vấn đề mới đặt ra, nhất là khu vực nông thôn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.


An Hảo

 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La. Giấy phép thiết lập số: 39/GP-TTĐT cấp ngày 10/9/2014

Trụ sở: Tổ 01, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212 3850143 0212.3759456 - Fax: 0212 3853559- Email: dptth@sonla.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Sonlatv.vn" khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

Thống kê truy cập

Số người đang xem: 1228

Số lượt người xem: 1.649.869