lịch phát sóng
04:45
Tiếp phát chương trìnhVOV3
06:00
Tiếp phát chương trìnhVOV1
07:00
Tiếp phát chương trìnhVOV3
08:59
Nhạc hiệu chung
09:00
Ca nhạc tiếng dân tộc Mông
09:30
Ca nhạc tiếng Phổ thông
10:00
Chương trình Thời sự và âm nhạc
10:30
Chuyên đề tiếng Phổ thông
10:45
CN Thiếu Nhi Hoặc CT Văn Học Nghệ Thuật
11:00
Chương trình ca nhạc tiếng Dân Tộc
11:30
Chương trình thời sự tổng hợp tiếng Phổ thông
12:00
Chương trình thời sự tổng hợp tiếng Thái
12:30
Chương trình thời sự tổng hợp tiếng Mông
17:59
Nhạc hiệu chung
18:00
Ca nhạc tiếng dân tộc Mông
18:30
Ca nhạc tiếng Phổ thông
19:00
Chương trình thời sự tổng hợp tiếng Mông
19:30
Chương trình thời sự tổng hợp tiếng Thái
20:00
Chương trình thời sự tổng hợp tiếng Phổ thông
20:30
Chương trình Ca nhạc tiếng Dân Tộc
21:00
Chương trình thời sự và âm nhạc
21:30
CN Thiếu Nhi Hoặc CT Văn Học Nghệ Thuật