Giới thiệu

Đài PT-TH Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Sơn La, có nhiệm vụ sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình địa phương; tiếp sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ khác do tỉnh giao.

Giấy phép hoạt động Phát thanh: Giấy phép số 1364/GP-BTTT ngày 23/8/2011 của Bộ TT&TT cấp; Giấy phép sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh số 411/GP-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ TT&TT.
Giấy phép hoạt động truyền hình: số 1365/GP-BTTT ngày 23/8/2011 của Bộ TT&TT cấp; Giấy phép sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động truyền hình số 410/GP-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ TT&TT.
Giấy phép trang thông tin điện tử: Giấy phép số 39/GP-TTĐT do Bộ Thông tin-Truyền thông cấp
Giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh: Giấy phép số 418/GP-BTTT ngày 27/8/2015 của Bộ TT&TT cấp.

Bảng vàng thành tích:
– Năm 2006, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số: 68/KT-CT, ngày 24 tháng 01 năm 2007).
– Năm 2007 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (Quyết định số: 389/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2008; được tặng Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam (Quyết định số 2080/ QĐ- THVN (31/12/2007).
– Năm 2008 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 175/QĐ-UBNDN, ngày 14 tháng 1 năm 2009); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La, (Quyết định số: 1238/QĐ-UBND 12/5/2008); Quyết định số: 2917/QĐ-UBND (24/11/2008).
– Năm 2009 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 3520/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2009); được tặng: Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Quyết định số:34/QĐ-THVN (10/01/2009); Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam, Quyết 35/QĐ-THVN (10/1/2009); Bằng khen của Tỉnh ủy Sơn La, Quyết định số: 887-QĐ/TU (20/9/2009); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La, Quyết định số: 1976/QĐ-UBND (17/7/2009), Quyết định số: 3127/QĐ-UBND (20/11/2009), Quyết định số: 3506/QĐ-UBND (24/12/2009).
– Năm 2010 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 573/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 3 năm 2011); được tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 623/QĐ-TTg (10/5/2010); Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số: 2474/QĐ-BTNMT(24/12/2010); Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Quyết định số: 1505/QĐ-THVN (25/12/2010); Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam, Quyết định số 26/QĐ-THVN (1/1/2010); 124/QĐ-THVN (4/2/2010); Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La: (Quyết định số: 3400/QĐ-UBND 31/12/2010).
– Năm 2011 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Quyết định số: 466/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2012) được tặng: Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quyết định số 247/QĐ-BTT (28/02/2011).
– Năm 2012 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 216/QĐ-BTTTT, ngày 11/3/2013); Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số: 1138/QĐ-CTN, ngày 6/8/2012);
– Năm 2013 được tặng Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam (Quyết định số 09/QĐ-KHVN ngày 06/01/2014);
– Năm 2014 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 03/3/2015);
– Năm 2015 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 29/02/2016); Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 302/QĐ-BTTT ngày 07/3/2016); Bằng khen của Ban Chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai (Quyết định số 25/QĐ-TWPCTT ngày 08/4/2016).
– Năm 2016 được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (Quyết định số 1199/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/4/2016).
– Năm 2018 được tặng Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam (Quyết định số 09/QĐ-KHVN ngày 06/01/2014);

Back to top button
Close